top of page

FJÁRHAGSLEGIR HAGSMUNIR STÚDENTA

FJÁRMÖGNUN HÁSKÓLANS

Háskóli Íslands er gríðarlega undirfjármagnaður og það er eitt stærsta hagsmunamál stúdenta. Röskva krefst þess að stjórnmálamenn standi við orð sín þegar kemur að fjármögnun háskólakerfisins og að þeim fjármunum sem berast verði ráðstafað í þágu stúdenta. Röskva berst af fullum krafti fyrir aukinni fjármögnun háskólans og mun beita sér af hörku á næstu árum rétt eins og síðastliðin ár.

 

RÉTTMÆT SKRÁSETNINGARGJÖLD

Röskva setur spurningamerki við réttmæti skrásetningargjalda eins og þau standa og telur þau vera falin skólagjöld sem skerða jafnrétti til náms. Grundvallarhugsjón Röskvu er jafnrétti allra til náms. Röskva leggst alfarið gegn hækkun skrásetningargjalda og krefst lækkunar á þeim.

 

DREIFÐAR GREIÐSLUR Á SKRÁSETNINGARGJALDI

Röskva vill að það standi stúdentum til boða að dreifa greiðslum á skrásetningargjaldi. Það eru fordæmi fyrir þessu, t.a.m. var þessi möguleiki í boði í COVID-19 faraldrinum. 

 

SKRÁSETNINGARGJALD GREITT EFTIR ÖNNUM

Fyrir þá stúdenta sem þreyta samkeppnispróf á haustönn og fá ekki að halda áfram á vorönn vill Röskva að þessir nemar borgi lægra skrásetningargjald. Þetta svipar til þess að fólk sem byrjar í námi á vorönn greiðir ekki fullt gjald. 

 

INNTÖKUPRÓF

Röskva leggst alfarið gegn fjöldatakmörkunum í niðurskurðarskyni. Markmið inntökuprófa ætti að vera að bæta gæði náms en ekki hindra aðgang að því. Taka verður tillit til sértækra námsþarfa, íslenskukunnáttu og annarra þátta sem geta haft áhrif á frammistöðu á inntökuprófum en ekki endilega í náminu sjálfu. Í ljósi þess að inntökupróf henta mismunandi deildum misvel leggur Röskva til að ráðamenn Háskólans taki ekki lokaákvarðanir hvað þetta varðar nema í samráði við nemendur þeirra deilda sem í hlut eiga.

 

RÖSKVA KREFST ÞESS AÐ RÍKISSTJÓRN SETJI OPINBERA HÁSKÓLAKERFIÐ Í FORGANG

 

Röskva gagnrýnir það fyrirkomulag harðlega að ríkissjóður greiði jafnt með öllum stúdentum, hvort sem þeir sækja nám í einkareknum eða opinberum háskólum. Einkareknir háskólar sem innheimta skólagjöld frá nemendum sínum eiga ekki að þurfa jöfn fjárframlög frá ríkinu líkt og opinberir háskólar. Opinberar stofnanir eru annars eðlis en þær einkareknu og því ber ríkisstjórn að setja starfsemi ríkisrekinna háskóla í forgang.

ÓDÝRARA AÐ LIFA SEM NÁMSMAÐUR

Eins og tíðkast á Norðurlöndum og víðar telur Röskva eðlilegt að stúdentar séu taldir til láglaunahópa eins og öryrkjar og aldraðir. Stúdentar eiga að fá staðlaðan afslátt af samfélagsþjónustu eins og samgöngum, heilbrigðisþjónustu og leikskólaþjónustu. Röskva vill einnig berjast fyrir hækkun á frístundastyrk fyrir börn stúdenta.

RÖSKVA VILL INNLEIÐA FERÐASTYRKI

Röskva vill, í samræmi við hugsjón sína um jafnrétti til náms, fá ferðastyrk/afslátt fyrir stúdenta sem stunda fjarnám. Ferðalán LÍN í samræmi við verðlag ætti að standa fjarnemum til boða.

ÓKEYPIS Í SUND

Röskva vill að ókeypis  verði í sund fyrir stúdenta en með því að tryggja stúdentum ókeypis aðgang eða góðan afslátt líkt og öðrum láglaunahópum er tekið stórt skref í að efla bæði andlega og líkamlega heilsu stúdenta.

MENNINGARKORT FYRIR STÚDENTA

Röskva vill að stúdentar fái menningarkort sem veitir afslætti eða ókeypis aðgang á menningarstofnanir á borð við listasöfn og sýningar. Er þetta að evrópskri fyrirmynd þar sem stúdentar fá sem dæmi ókeypis á menningarstofnanir á tilteknum virkum degi. 

ÚRRÆÐI TIL BÓKAKAUPA 

Röskva vill að athygli verði vakin á ódýrari lausnum til bókakaupa, t.d. rafbækur og bókasöfn. Nú þegar breytingar eru í vændum hjá Bóksölu stúdenta sér Röskva sóknarfæri til að innleiða leigu á bókum og þá sérstaklega á rafbókum. 

VERKFÆRASAFN FS

 

Röskva leggur til að Félagsstofnun Stúdenta komi sér upp svokölluðu verkfærasafni (e. tool library) þar sem stúdentar geti nálgast ýmis verkfæri og áhöld, til dæmis til matargerðar og viðhalds endurgjaldslaust eða gegn vægu gjaldi. Miðar þetta að áherslum Röskvu um sjálfbærni, minni einkaneyslu og deilihagkerfi.

bottom of page