top of page

UMHVERFIS- OG SAMGÖNGUMÁL

-LOFTLAGSMÁL-

VIÐBRÖGÐ VIÐ HAMFARAHLÝNUN

Röskva krefst þess að Háskóli Íslands auki framboð á menntun til að vekja fólk til vitundar um hvernig mannauður og stofnanir geta haft áhrif og brugðist við hamfarahlýnun.

NÁMSKEIÐ Í SJÁLFBÆRNI

Röskva vill að komið verði á fót rafrænu skyldunámskeið í sjálfbærni sem kennt verði í grunnnámi þvert á svið sem yrði metið til eininga. Unnið var að slíku námskeiði fyrir nokkrum árum síðan og er grunnurinn því til staðar. Hægt væri að byggja nýtt námskeið á þeirri vinnu sem þegar hefur verið unnin.

HVATI FYRIR KENNARA

Röskva vill að farið verði í vinnu sem hvetur kennara til að innleiða umhverfismál og sjálfbærni í kennslu í áföngum sem eru nú þegar til staðar, t.d. í raunhæfum verkefnum.

NEYÐARÁSTAND Í LOFTSLAGSMÁLUM

Röskva krefst þess að Háskóli Íslandi fylgi fordæmi fjölmargra virtra háskóla erlendis og Stúdentaráði Háskóla Íslands og lýsi yfir neyðarástandi í loftslagsmálum. Samhliða því setji hann fram aðgerðaáætlun sem unnin yrði með aðkomu stúdenta.

EYRNAMERKT FJÁRMAGN

Röskva vill að háskólinn beiti sér fyrir því að fá viðbótar fjármagn sem yrði eyrnamerkt því að efla kennslu og rannsóknir á sviði sjálfbærni og loftslagsmála.

-SAMGÖNGUMÁL-

Háskólinn á að vera leiðandi í baráttunni gegn loftslagsvánni og hvetja til umhverfisverndar og umhverfisvænni lifnaðarhátta. Röskva krefst þess að Háskóli Íslands leiti allra leiða til að minnka bílaumferð til og frá háskólasvæðinu, þar sem að áætluð aukning á umferð um Hringbraut mun hafa í för með sér mikla skerðingu á lífsgæðum stúdenta, bæði hvað varðar heilsu þeirra og aðgengi að háskólanum. Fellur hér undir að bæta þjónustu í nærumhverfi háskólans og stúdentagarðanna, fækka ferðum á einkabíl með því að ýta undir notkun almenningssamgangna, hjólreiða og tveggja jafnfljótra, auka notkun á fjarfundabúnaði og fleira.

 

RÉTTLÁT UMSKIPTI Í SAMGÖNGUMÁLUM

Röskva krefst þess að gjaldtaka á bílastæðum komi ekki án þess að komið sé til móts við nemendur með U-passa á viðráðanlegu verði. Að fjárhagslegu aðgengi háskólanema þarf að gæta og mikilvægt að Háskólinn stuðli að réttlátum umskiptum í samgöngum samhliða þeim óhjákvæmilegu breytingum sem munu eiga sér stað á háskólasvæðinu. Röskva leggur því einnig áherslu á að komið verði til móts við þá hópa sem nauðsynlega þurfa á bíl að halda.

U-PASS SAMGÖNGUKORT

U-passi að erlendri fyrirmynd hefur verið í stefnu Röskvu síðustu tvö ár. Röskva fagnar því áformum háskólans um að bjóða öllum stúdentum samgöngukort á 5.000 kr og mun halda áfram að berjast fyrir því að stúdentar hafi aðgang að fjölbreyttum almenningssamgöngum í gegnum kortið, t.d. næturstrætó, deilibílaleigu og afslætti hjá hjóla- og hlaupahjólaleigum.

LANDSBYGGÐASTRÆTÓ

Röskva vill að öllum stúdentum HÍ sé gert kleift að nýta sér almenningssamgöngur óháð búsetu. Tryggja þarf að nemendum sem búa utan höfuðborgarsvæðisins, t.d. á Suðurnesjum, Selfossi og Akranesi afslátt í landsbyggðarstrætó samhliða U-passa svo að almenningssamgöngur geti verið raunverulegur kostur fyrir þennan hóp nemenda.

NÆTURSTRÆTÓ TRYGGÐUR TIL FRAMTÍÐAR

Röskva vill að rekstur næturstrætó sé tryggður til framtíðar í öllum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu þar sem aðgengi að almenningssamgöngum á nóttunni varðar öryggi margra stúdenta. Auk þess vill Röskva að næturstrætó gangi í öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu heldur en Reykjavík.

SKIPTAKORT Í STRÆTÓ Á LÁGU VERÐI FYRIR STÚDENTA

Röskva vill halda áfram að þrýsta á sveitarfélög og Strætó BS að setja af stað skiptakort fyrir stúdenta. Skiptakortið yrði þá á lægra verði en stakir miðar og myndi henta þeim stúdentum betur sem nota strætó af og til.

BÆTT LEIÐARKERFI

Röskva vill strætókerfi sem stúdentar geta nýtt sér. Röskva mun áfram þrýsta á að Strætó BS bæti leiðarkerfi sitt og fjölgi ferðum sem stúdentar og starfsfólk HÍ geta nýtt sér, jafnt innanbæjar sem utanbæjar. Til þess að strætó verði ákjósanlegri telur Röskva að ferðir þurfi að vera tíðari. Til þess að strætó verði ákjósanlegri telur Röskva að ferðir þurfi að vera tíðari. Þá vill Röskva að framkvæmdum við Borgarlínu sé flýtt og strætó hefji ferðir innan háskólasvæðisins.

ÖRUGGARI GÖNGULEIÐIR

Röskva vill bæta lýsingu á gönguleiðum á háskólasvæðinu svo þær séu gerðar öruggari og greiðari. Þannig má jafnframt tryggja að vegfarendur komist hraðar á milli bygginga og þurfi síður á notast við ökutæki. Einnig þarf að fjölga gönguleiðum milli háskólabygginga og gangbrautum.

BÆTT AÐSTAÐA FYRIR HJÓLREIÐAFÓLK

Röskva vill gera hjólreiðar að ákjósanlegum samgöngukosti fyrir stúdenta. Yfirbyggðar hjólageymslur ættu að vera til staðar við hverja byggingu ásamt aðgengilegri sturtuaðstöðu alls staðar á háskólasvæðinu. Einnig ætti að vera möguleiki á læstum hjólageymslum til að minnka líkur á stuldi. Einnig ætti að vera möguleiki á læstum hjólageymslum til að minnka líkur á stuldi. Stórbæta þarf aðgengi að hjólastígum á öllu háskólasvæðinu og halda þeim greiðfærum yfir vetrartímann. Til fyrirmyndar væri að hafa aðstöðu til viðhalds og viðgerða á hjólum á fleiri stöðum á háskólasvæðinu. Auk þess ættu hjólaskýli og geymslur að vera til staðar við Stúdentagarða en bæta þarf sérstaklega úr því í eldri byggingum.

FLEIRI GANGBRAUTIR

Röskva vill að fleiri gangbrautir séu á háskólasvæðinu. Við krefjumst þess að öryggi gangandi og hjólandi vegfarenda sé tryggt, til dæmis með því að setja gangbraut við hjólastíginn yfir Sæmundargötu, Suðurgötu, Hringbraut og milli Grósku og Öskju.

SAMNÝTING BÍLA SEM VISTVÆNN FERÐAMÁTI FYRIR STÚDENTA

 

Röskva leggur til að fyrirtæki með deilibílaþjónustu fjölgi vistvænum bílum fyrir háskólanema til skammtíma- og langtímaleigu. Einnig væri kostur að stúdentar fái afslátt af þeirri þjónustu, t.d. með því að hafa afsláttarsvæði á háskólasvæðinu og nálægt Stúdentagörðum eða að þjónustan verði hluti af U-passa. Einnig krefst Röskva þess að hleðslustöðvum fyrir rafmagnsbíla verði fjölgað á háskólasvæðinu.

bottom of page